मुख्यमंत्र्याच्यो विजयादशमीच्यो सदित्सा - दिवचले संघाचें संचलन

15 Oct 2021 02:40 PM

मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान संघाच्या कार्यकर्त्यांक आनी तेच बरोबर गोंयकारांक विजयादशमी दसऱ्याच्यो सदित्सा भेटयल्यो. कोरोनाच्या नाशा बरोबरच, गोंयाचे सुख शांती खातीर सगळ्यांनी वावुरचें असो उलोय तेणें मारलो.


What do you feel

Click here